SM

Dressage team Brolin på tävling

SM SATSNINGEN
Efter påtryckningar har vi bestämt oss för att göra ett nytt koncept. Då vi har flera elever som har som största mål i år att kvala till SM och tävla SM med bra resultat. Vi kommer att ha minst fyra tillfällen under våren då denna grupp elever kommer att samlas på Brolöten och träna gemensamt mot målet att kvala till SM. Lördagen är det vanliga enskilda träningspass a’ 30 minuter och en gemensam föreläsning. Sedan äter alla middag tillsammans, kanske är det parallella kurser samtidigt. På söndagen är det programridning samt möte med genomgång av resultat och planering. I och med att flera elever gör den här satsningen hoppas vi att eleverna kan hitta gemenskap, inspirera varandra och det innebär också att Chris eller Emelie kanske kan vara närvarande på fler tävlingar runt om i landet.

Vårens datum:
17/2-19/2
4/3-5/3
10/4-11/4
30/4-1/5
Pris 1800inklusive moms

Anmälan till denna kurs sker via mail.