Miniweekend

Hur en miniweekend kan se ut

Dag 1
14.00-15.00 Ankomst
15.00-18.00 privatlektioner á 30 min
(fika finns framdukat)
18.30 Clinic med Emelie som rider och undervisar
Bastu & After Ride
20.00 MIDDAG  

Dag 2
8.00 FRUKOST
9.00-12.00 privatlektioner á 30 min
(fika finns framdukat)

Övernattning i enkel alt. dubbelrum