Priser

_DSC2134_DSC2147
Priser för de olika kurserna:

Ungdom weekendkurs utan egen häst 5000:-
Ungdom weekendkurs med egen häst 4 700:-
Vuxen weekendkurs utan egen 6000:-
Vuxen weekendkurs med egen 5 700:-

Ungdom 5 dagarskurs utan egen häst 6 700:-
Ungdom 5 dagarskurs med egen häst 6 200:-
Vuxen 5 dagarskurs utan egen 7 300:-
Vuxen 5 dagarskurs med egen 6 700:-

Ungdom 6 dagarskurs utan egen 7 500:-
Ungdom 6 dagarskurs med egen 6 900:-
Vuxen 6 dagarskurs utan egen 7800:-
Vuxen 6 dagarskurs med egen 7 200:-

Ungdom 7 dagarskurs utan egen 8400:-
Ungdom 7 dagarskurs med egen 7 700:-
Vuxen 7 dagarskurs utan egen 8 500:-
Vuxen 7 dagarskurs med egen 7 800:-

Som ungdom räknas man tom det året man fyller 18 år.

OBS! Brolöten har fem dagar på sig att kontakta dig efter din anmälan. Då kurserna kan ha hunnit bli fullbokade.
Hör eleven/målsman icke av Brolöten fem dagar efter anmälan kan inbetalningen göras. Anmälningsavgiften är 2500:-, avgiften är bindande. Resterande betalas in på bankgiro senast 7 dagar före ankomst. Vid betalning ange namn och kursdatum. Vid färre än tre anmälningar flyttas man över till en kurs som är fler bokningar på men då kontaktar vi DIG.

Anmälan är bindande först när anmälningsavgiften inkommit på Bg 5361-9615 eller på annat sätt kommit Brolöten tillhanda. Cirka en vecka före sommarkursens början kommer vägbeskrivning och utrustningslista att skickas till eleven. Vid sjukdom på elev eller häst kan eleven flyttas fram till ett senare kurstillfälle om plats finns. Återbetalning på anmälning eller kursavgift sker inte då anmälan är bindande.

_DSC2350 _DSC2983